Sinläggning

Gör det bästa för dina kor vid sinläggning

Vid sinläggning kan det uppstå obehag för kon och ökad risk för mastit. Gör övegången mer skonsam genom att använda Bovikalc® Dry. Det är djurvälfärd som betyder något för kon.

Bovikalc® Dry är ett mineraltillskott med surgörande salter som sänker mjölkproduktionen vid sinläggning. Det innebär att mjölkproduktiopnen reduceras och att juvertrycket blir lägre.

Produkten är efter lanseringen testad på ca tio gårdar i Danmark och Sverige. Resultaten tyder på att högavkastande kor i synnerhet har nytta av produkten.

Fördelar med att använda Bovikalc® Dry

• Sänker mjölkproduktionen
• Minskar juvertrycket i upp till 3 dagar
• Ger längre liggtid under sinläggning
• Säkrar kalciumbehovet genom sinläggningen

Det är bevisat att kor som får Bovikalc® Dry ligger ner 1,5 timmar mer per dygn efter sinläggning jämfört med jämförande kor som inte fått produkten – det ger bättre djurvälvärd i lagården.

Så fungerar Bovikalc® Dry

• Produkten verkar inom 48 timmar genom att minska aptiten och se till att socket i blodet inte kommer över till juvret lika lätt. Det är nämligen socker som är den begränsande faktorn för mjölkproduktionen.

• Ge 2 bolusar vid sista mjölkningen eller 8-12 timmar före sista mjölkningen.

• Bovikalc Dry ger dina kor längre liggtid under sinläggning vilket ger bättre djurvälfärd.

Forskning på området

Även om traditionen med mjölkproduktion är lång finns det inte så mycket ny forskning på sinläggningsstrategier men veterinär Troels Löwig Larsen förklarar att man från försök på 70-talet att lantbrukare den gången testade effekten både av nedtrappning vid avsining med längre mjölkningsintervall och en abrupt sinläggning där man mjölkar fram till ett bestämt datum och sedan slutar tvärt.

Fördubblad avkastning

Skillnaden mellan nu och då är att när man på 70-talet inte såg skillnad på de båda sinläggningsstrategierna kan man konstatera att mjölkmängden i de försöken var mycket lägre, bara 15 kg vid sinläggning. Det gör sinläggningen enklare.

Idag har vi nya utmaningar med betydligt högre avkastning och därmed större risk för infektioner och störningar som påverkar sinperiodens betydelse för en lyckad nästa laktation, förklarar Troels Löwig.

”Det ger mindre arbete och skapar bättre välfärd för djuren – så det är värt pengarna. Det är fint att se att det är lugnare i stallet”

säger driftsledaren på Lundsgaard
Läs hela artikeln från Effektivt Landbrug

Anmälan nyhetsbrev

Läs mer
Köp här