Kalvning

BOVIKALC®

Hypokalcemi (subklinisk kalciumbrist) kan effektivt förebyggas i de flesta tillfällen utan att det innebär en stor insats eller stora kostnader. Det ger ekonomiska fördelar och bättre djurvälfärd.

Efter kalvning är det vanligt att kon lider av kalciumbrist i blodet. Det är därför viktigt att korna kan stabilisera sitt kalciumunderskott så snart som möjligt. Kalciumnivån är normalt som lägst 1-2 dagar efter kalvning men vid subklinisk kalciumbrist ser man inte några direkta symptom.

Genom att ge kon Bovikalc säkrar man att kons kalciumbalans snabbt och effektivt återhämtas. Sammansättningen av Bovikalc gör att mineralerna snabbt tas upp och behandlingen blir både lätt och enkel.

Fördelar med Bovikalc®

• Minskar förekomsten av kalciumbrist och följdsjukdomar orsakade av kalciumbrist. Använd Bovikalc konsekvent till andrakalvare och äldre för optimal effekt.

• Bovikalc innehåller snabbverkande kalciumklorid och långtidsverkande kalciumsulfat. Därmed får kon både snabbverkande och långtidsverkande kalciumtillskott.

• Bättre ekonomi: en ny ekonomisk analys visar att man genom att ge Bovikalc vid kalvnng till alla andrakalvare och äldre kor nästan alltid får ett postitivt resultat på investeringen (Return of Investment, ROI)

Bovikalc® ger friskare kor

Bovikalc förebygger följdsjukdomar, minskar problem med reproduktion och nedsatt produktion, som på besättningsnivå betyder mer än den kalciumbrist som syns som kalvningsförlamning. God skötsel av kon i tiden runt kalvning (”transition period”) är avgörande för att förebygga hälso-, reproduktions- och produktionsproblem. Kalciumbrist kan ge kon ett sänkt immunförsvar, minskad mag- och tarmmotorik, sänkt rerproduktion och sänkt mjölkavkastning.

Så fungerar Bovikalc®

• Bovikalc används som ett kalktillskott i samband med kalvning.
• Det förbättrar kons kalciumbalans.
• Återställer enkelt och effektivt kons kalciumbalans.
• Utöver det kan produkten också anvämdas som en efterbehandling av klinisk kalvningsförlamning.

Bolus är ett kalciumtillskott i bolusform som innehåller både lättlösligt kalciumklorid och mer svårlösligt kalciumsulfat. Bolusformen för att det är enkelt och praktiskt att ge tillskottet till korna. Bolusen skyddar mot de negativa biverkningar (etsningsskador i mun och hals) som kan riskeras med andra produkter som innehåller kalciumklorid.

Bolusen skyddar också mot smaken av kalciumsalterna som annars kan göra behandlingen besvärlig. Bolusens yta är täckt med ett lager av xanthangummi som gör den lätt att svälja.

Symptom på kalvningsförlamning

Kliniska symptom kan utvecklas snabbt och en tidigt insatt och effektiv behandling er därför av stor betydelse. Minskad aptit, oro, ovilja att lägga sig ner, stelhet, okoordinerade rörelser och dålig balans är tidiga tecken på kalvningsförlamning.

Andra tecken är att våmrörelserna upphör och att träcken blir torr för att sedan upphöra. Kon blir dåsig, får en matt och frånvarande blick och insjunkna ögon. Kon lägger sig ner och kan sedan inte resa sig. Mulen blir torr och nedsatt blodcirkulation gör att öronen och huden på rygg, bakdel och ben känns kalla. Kroppstemperaturen faller. Utan behandling är det risk att kon dör inom några få timmar.

Subklinisk kalciumbrist

Vid subklinisk kalciumbrist är blodets kalciumnivå lägre än normalt utan att man ser kliniska symptom. Kalciumbristen kan antingen normaliseras av sig självt eller så kan kon utveckla kliniska symptom. Kor med subklinisk kalciumbrist mobiliserar mer fett, vilket ger en ökad risk för att utveckla ketos eller drabbas av löpmagsomvridning.

Vid kalciumbrist minskar tarmrörelserna vilket ökar risken för löpmagsomvridning. Risken för juverinflammationer ökar eftersom spenkanalen inte stänger sig normalt efter mjölkning. Immunförsvaret påverkas negativt eftersom det är helt beroende av normala kalciumnivåer för att upprätthålla sin funktion. Sänkt immunförsvar bidrar till en ökad förekomst av juverhälsostörningar och livmoderinflammationer.

Förekomsten av kalvningsförlamning kan indikera graden av subklinisk kalciumbrist i en besättning. En tumregel är att på varje kliniskt fall av kalvningsförlamning är 5-10 gånger så många kor i besättningen påverkade av subklinisk kalciumbrist.

Hur vanligt är det med subklinisk kalciumbrist?

I en del besättningar drabbas 15 % av mjölkkorna av kalvningsförlamning. I genomsnitt är det ca 3 %. Internationella undersökningar har visat att hälften av alla andrakalvare och äldre kor påverkas av subklinisk kalciumbrist.

Subklinisk kalciumbrist medför utöver sänkt reproduktion och produktion också följdsjukdomar och har på besättningsnivå större påverkan än de kliniska kalvningsförlamningarna. Studier visar att upp till 50 % andrakalvarna och äldre kor i modern mjölkproduktion är påverkade av kalciumbrist vid kalvning. Även om inga kliniska symptom kan observeras kan de negativa effekterna på mjölkproduktionen och hälsan vara betydande.

Gränsen för kalciumbrist anges vara under 2,0 millimol/liter (mM). Nyare forskning antyder dock att de negativa effekterna i form av nedsatt mjölkproduktion och ökad risk för följdsjukdomar såsom löpmagsomvridning ses redan när kalciuminnehållet hos nykalvade kor är under 2,2-2,3 mM.

Vad kan orsaka kalciumbrist?

Kor drabbas av kalciumbrist också vid andra tillfällen än just runt kalvning – ofta i samband med stress, minskat foderintag och/elller nedsatt mag-tarmfunktion. Det ser vi ofta hos kor under första veckan av laktationen, kor i brunst, hos kor med kraftiga mag/tarm-störningar och hos kor med allvarliga juverinflammationer, t ex på grund av colibakterier.

DOSERING

Det rekommenderas att ge Bovikalc® som angivit i ovanstående schema. Det skall dock sägas att många användare har god effekt av att ge en bolus vid kalvning och ytterligare en efter 12 timmar.

1:a dosen

Vid första tecknet på kalvning

2:a dosen

Direkt efter kalvning

3:dje dosen

12-15 timmar efter kalvning

4:dje dosen

24-30 timmar efter kalvning

”Det ger mindre arbete och skapar bättre välfärd för djuren – så det är värt pengarna. Det är fint att se att det är lugnare i stallet”

säger driftsledaren på Lundsgaard
Läs hela artikeln från Effektivt Landbrug

Anmälan nyhetsbrev

Läs mer
Köp här