BOVIKALC®

Marknadens bäst dokumenterade kalktillskott till kor

BOVIKALC® förbättrar ekonomin

Studier har visat att det ger en positiv effekt på produktionsekonomin att ge Bovikalc® till alla andrakalvare och äldre kor vid kalvning.

Ökad avkastning!

Bovikalc®-produkterna ger bättre produktivitet och bättre djurvälfärd.

Kalvning Sinperiod

BOVIKALC®

Direkt efter kalvning har kon behov för att kompensera för sitt kalkunderskott. Mineralsammansättningen i Bovikalc hjälper kon att upprätthålla kalkbalansen. Bolus gör behandlingen enkel.

”Det ger mindre arbete och skapar bättre välfärd för djuren – så det är värt pengarna. Det är fint att se att det är lugnare i stallet”

säger driftsledaren på Lundsgaard
Läs hela artikeln från Effektivt Landbrug

Riskfaktorer med kalciumbrist
för kor runt kalvning.

Försvagat
immunförsvar

Sänkt
mjölkavkastning

Risk för
juverinflammation

Risk för att
utveckla ketos/energibrist

Anmälan nyhetsbrev

Läs mer
Köp här