Kalving

BOVIKALC®

Hypokalsemi (skjult melkefeber) kan effektivt forebygges i de fleste tilfeller med minimal innsats og utgifter. Det gir økonomiske fordeler og bedre dyrevelferd.

Etter kalving er det vanlig at kuene kan lide av kalsiummangel i blodet. Det er derfor viktig at kuene får stabilisert sitt kalkunderskudd så fort som mulig. Kalsiumnivået er normalt lavest 1-2 dager etter kalving, men ved skjult melkefeber (hypokalsemi) vises ingen symptomer.

Ved å gi kuen Bovikalc® sikrer man raskt og effektivt at kuas kalkbalanse gjenopprettes. Sammensetningen av Bovikalc® gjør at mineraler blir raskt tatt opp og behandlingen er både lett og behagelig.

Fordeler ved Bovikalc®

• Reduserer forekomsten av hypokalsemi og de sykdommene som følger derav. Bruk Bovikalc® konsekvent til kuer fra og med 2. kalving for optimal effekt.
• Bovikalc® inneholder hurtigvirkende kalsiumklorid og langtidsvirkende kalsiumsulfat. Dermed får kua både hurtigvirkende og et langvarig kalsiumtilskudd.
• Bedre økonomi: En ny økonmisk analyse viser at ved å gi Bovikalc® til alle 2. gangs kalvere og eldre kuer, ved kalving nesten alltid gir bonden et positivt resultat på investeringen (return on investment, ROI).

Bovikalc® gir friskere kuer

Bovikalc® forebygger følgesykdommer samt redusert fruktbarhet og nedsatt produksjon, som på besetningsnivå har større betydning enn kliniske tilfeller av melkefeber. God pleie av kuene i tiden rundt kalving (”overgangsperioden”) er avgjørende for å forebygge helse-, fruktbarhets- og produksjonsproblemer. Ved kalsiummangel kan kua få et svekket immunforsvar, ha redusert mage- og tarmmotorikk, redusert fruktbarhet og lavere melkeproduksjon.

Slik virker Bovikalc®

• Bovikalc® brukes som et kalktilskudd i forbindelse med kalving.
• Det forbedrer kalkbalansen hos kuer.
• Gjennoppretter enkelt og effektivt kuas kalkbalanse.
• Produktet virker i tillegg som en effektiv etterbehandling etter behandling av klinisk melkefeber.

Bovikalc® er et kalsiumtilskudd i bolusform, som inneholder både lettoppløselig kalsiumklorid og det mer tungtløselig kalsiumsulfat. Bolusformen gjør det enkelt og praktisk å gi tilskuddet til kuene. Bolusen beskytter mot de negative bivirkningene (etseskader i munn og hals), som ellers kan oppstå ved bruk av lettløselige kalsiumsalter.

Bolusen beskytter også mot smaken av kalsiumsaltene som ellers kan gjøre behandling vanskelig. Bolusens ytre overflate er dekket av xanthangummi som gjør den lett å svelge.

Symptomer på melkefeber

Et klinisk symptom kan utvikles fort og tidlig igangsetting av effektiv behandling er derfor av stor betydning. Redusert appetitt, nervøsitet, uvilje til å legge seg, stivhet, ukoordinerte bevegelser og dårlig balanse er tidlige tegn på hypokalsemi.

Andre tegn er at vombevegelsene opphører og avføringen blir tørr, før det så ikke kommer mere avføring. Kua blir døsig, får et matt fraværende blikk og innsunkne øyne. Den legger seg ned og klarer ikke å reise seg igjen. Mulen blir tørr og nedsatt blodsirkulasjon gjør at ørene og huden på rygg, bakpart og bein føles kalde. Kroppstemperaturen faller. Uten behandling er det risiko for at kua kan dø innen få timer.

Skjult melkefeber

Ved skjult melkefeber – subklinisk hypokalsemi – er blodets kalsiumnivå lavere enn normalt uten at kliniske symptomer kan observeres. Tilstanden kan enten normaliseres spontant eller så kan kua utvikle kliniske symptomer. Kuer med subklinisk hypokalsemi mobiliserer mere fett, noe som fører med seg en økt risiko for å utvikle ketose eller før å få løpedreining.

Ved hypokalsemi reduseres tarmbevegelsene noe som fører til økt risiko for løpedreining. Risiko for jurbetennelse øker fordi spenekanalen ikker lukker seg normalt etter melking. Immunforsvaret er svekket fordi det er helt avhengig av normale kalsiumnivåer for å opprettholde sin funksjon. Dette bidrar til en økt forekomst av jur- og børbetennelse.

Kliniske tilfeller kan indikere graden av subklinisk hypokalsemi i en besetning. En tommelfingerregel sier at for hvert tilfelle av klinisk melkefeber så er det 5-10 ganger så mange kuer i besetningen påvirket av skjult melkefeber.

Hvor vanlig er det med skjult melkefeber?

I noen besetninger rammes 15 % av melkekuene av klinisk melkefeber. I gjennomsnitt er det ca. 3 %. Internasjonale undersøkelser har dokumentert at halvparten av alle 2. kalvere og eldre kuer påvirkes av skjult melkefeber (hypokalsemi).

Denne tilstanden medfører følgesykdommer i tillegg til redusert fruktbarhet og produksjon, og har på besetningsnivå større betydning en de kliniske tilfellene. Studier viser at opp til 50 % av 2. kalvere og eldre kuer i moderne melkeproduksjon er påvirket av hypokalsemi ved kalving. Ingen kliniske tegn kan umiddelbart observeres, men negative effekter på melkeproduksjonen og helsen kan være betydelige.

Grensen for hypokalsemi er angitt å være 2,0 millimol/liter(mM). Nyere forskning antyder alikevel at negative effeketer, i form av redusert melkeproduksjon og økt risiko for følgesykdommer som f.eks. løpedreining, allerede sees når kalsium nivået hos nykalvede kuer er under 2,2 – 2,3 mM.

Hva kan føre til hypokalsemi?

Kuer rammes også av hypokalsemi til andre tider enn akkurat i tiden rundt kalving – ofte i forbindelse med stress, redusert fôropptak og/eller nedsatt mage-tarmfunksjon. Dette ser vi vanligvis hos kuer i den første uka av laktasjonen, kuer i brunst, hos kuer med kraftige forstyrrelser i mage- tarmkanalen og kuer med alvorlige jurbetennelser f.eks. på grunn av colibakterier.

Dosering

Det anbefales å bruke Bovikalc® som angitt i skjemaet her nedenfor. Det skal dog sies at veldig mange brukere har god effekt av å gi en bolus ved kalving og gjenta behandlingen ca. 12 timer senere.

1. Dosering

Ved første tegn på nært forestående kalving

2. Dosering

Rett etter kalving

3. Dosering

12-15 timer etter kalving

4. Dosering

24-30 timer etter kalving

”Det gir mindre arbeid og skaper bedre velferd for dyra – så det er verdt pengene. Det er så deilig at det er mer ro i fjøset”

forteller driftslederen på Lundsgaard
Les hele artikkelen fra Effektivt Landbrug

Påmelding nyhetsbrev

Les mer
Kjøp her