Avsining

Gjør det beste for dine kuer ved avsining

Ved avsining kan det oppstå ubehag og økt risiko for jurbetennelse. Gjør overgangen til sinperioden mer skånsom ved å bruke Bovikalc Dry. Det er dyrevelferd som kua forstår.

Bovikalc Dry er et mineraltilskudd med forsurende salter som reduserer melkeproduksjonen rundt avsining. Det betyr at melkeproduksjonen reduseres og dermed blir det mindre trykk i juret.

Produktet er etter lansering testet på ca. ti gårder i Danmark og Sverige. Resultatene tyder på at spesielt høytytende kuer har en gunstig effekt av dette produktet.

Fordeler ved å bruke Bovikalc® Dry

• Reduserer melkeproduksjonen
• Reduserer trykket i juret i opptil 3 dager
• Gir lengre liggetid under avsiningen
• Sikrer kalsiumforsyningen gjennom avsiningen

Det er bevist at kuer som får Bovikalc® Dry ligger ca 1,5 timer mer i døgnet etter avsining sammelignet med tilsvarende kuer som ikke har fått produktet – det gir bedre dyrevelferd i fjøset.

Slik virker Bovikalc® Dry

• Produktet virker innen 48 timer ved å redusere appetitten og sørge for at sukkeret i blodet ikke så lett kommer over til juret. Det er nemlig dette sukkeret som er begrensende faktor for melkeproduksjonen.
• Gi 2 boli ved siste melking eller 8-12 timer før siste melking.
• Boviklac Dry gir kuene dine lenger liggetid under avsiningen som gir bedre dyrevelferd.

Forskning på området

Til tross for lang tradisjon med melkeproduksjon er det ikke gjort mye forskning på avsiningsstrategier, men veterinær Troel Løwig Larsen forklarer at man fra forsøk fra 70 tallet vet at bønder da testet effekten av både nedtrappende avsining, med færre melkeintervaller, og en abrubt avsining, hvor kuene ble melket normalt til en bestemt dato og så sluttet man å melke.

Fordoblet ytelse

Forskjellen på nå og da er at man på 70 tallet ikke så en forskjell på om man gjorde det på den ene eller den andre måten, men da var ytelsen også kun 15 kg eller lavere på avsiningstidspunktet noe som gjør det hele litt enklere.

I dag har vi nye utfordringer med betydelig høyere ytelse og dermed større risiko for infeksjoner og den uro som forstyrrer sinperiodens betydning for en vellykket neste laktasjon, forklarer Troels Løwig.

”Det gir mindre arbeid og skaper bedre velferd for dyra – så det er verdt pengene. Det er så deilig at det er mer ro i fjøset”

forteller driftslederen på Lundsgaard
Les hele artikkelen fra Effektivt Landbrug

Påmelding nyhetsbrev

Les mer
Kjøp her