Afgoldning

GØR DET BEDSTE FOR DINE KØER VED AFGOLDNING

Ved afgoldning kan der opstå ubehag og øget risiko for yverbetændelse. Giv en mere nænsom overgang til goldperioden ved at bruge Bovikalc® Dry. Det er velfærd, som koen forstår.

Bovikalc® Dry er et mineral tilskudsprodukt med forsurende salte, der mindsker mælkeproduktionen omkring goldningstidspunktet. Det betyder, at mælkeproduktionen reduceres og dermed mindskes trykket i yveret.

Produktet er efter lanceringen testet på cirka ti gårde i Danmark og Sverige. Resultaterne tyder på at særligt højtydende køer har en gavnlig effekt af produktet.

FORDELE VED AT BRUGE BOVIKALC® DRY

  • Reducerer mælkeproduktionen
  • Reducerer trykket i yveret i op til 3 dage
  • Giver længere liggetid under afgoldning
  • Sikrer calciumforsyningen gennem afgoldningen

Det er bevist, at køer der får Bovikalc® Dry i gennemsnit ligger cirka halvanden time mere i døgnet efter afgoldning end tilsvarende køer, som ikke har fået produktet – det giver bedre velfærd i stalden.

SÅDAN VIRKER BOVIKALC® DRY

  • Produktet virker indenfor 48 timer ved at mindske appetitten og sørge for, at sukkeret i blodbanen får sværere ved komme over i yveret. Det er nemlig sukkeret, der er den begrænsende faktor for mælkeproduktionen.
  • Giv 2 boli ved sidste malkning eller 8-12 timer før sidste malkning.
  • Bovikalc® Dry giver dine køer længere liggetid under afgoldning, hvilket giver bedre dyrevelfærd.

FORSKNING INDENFOR OMRÅDET

Trods mange års tradition med mælkeproduktion er der ikke meget forskning indenfor goldningsstrategier, men dyrlæge Troels Løwig Larsen forklarer, at man ved fra forsøg i 70’erne ved, at landmænd dengang testede effekten ved både gradueret goldning med færre malkeintervaller – og en stop-goldningsstrategi, hvor man malker koen til en bestemt dato og slutter.

FORDOBLET YDELSE

Forskellen på dengang og nu er, at man i 70’erne ikke så en forskel på, om man gjorde det på den ene eller anden måde, men der hed ydelsen også kun 15 kg eller derunder på goldningstidspunktet, så det var nemmere.
I dag har vi nye udfordringer med de højere ydelser, og dermed større risiko for infektioner og den uro, der forstyrrer goldningsperiodens betydning for en succesfuld næste laktation, forklarer Troels Løwig.

”Det giver mindre arbejde og skaber mere velfærd for dyrene - så det er pengene værd. Det er så dejligt, at der er mere ro i stalden"

fortæller driftslederen på Lundsgaard
Læs hele artiklen fra Effektivt Landbrug

Tilmeld Nyhedsbrev

Læs mere
Køb her